Austevoll kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Austevoll kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:01
02/03/2024 06:11:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7a1b7c55-c781-44e1-8564-a3743eab797d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Austevoll kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1890
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Austevold (Gard) [no], 4625-37/13 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4625-37/13
Norwegian bokmål
Austevoll (Kommune) [no], Austevollshellevegen 15, 5384 [no], Austevoll sokn (07021501), Fana prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Austevollshellevegen 15, 5384
Norwegian bokmål

-Place (text)
Austevoll sokn (07021501), Fana prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.10471, 5.16968, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.10471
-Longitude (Easting)
5.16968
-Precision
5
Events
-Timespan
1890
--Earliest time
1890
-Timespan
1891
--Earliest time
1891
-Timespan
1890
--Earliest time
1890
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
124400101

-Id
124400101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1081

-Id
1081
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
9786015

-Id
9786015
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4625-37/13

-Id
4625-37/13
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214268991
-Id
0212214268991
-System
DigitaltMuseum