Biotechnology Place holder

Bioteknologi (norwegian bokmål), Bioteknologi (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/bioteknologi
Label
Biotechnology
English

Bioteknologi
Norwegian bokmål

Bioteknologi
Norwegian nynorsk

Not used label
Fosterdiagnostikk
Norwegian bokmål

Genetiske undersøkelser
Norwegian bokmål

Fosterdiagnostikk
Norwegian nynorsk

Genetiske undersøkingar
Norwegian nynorsk

Genmodifisert mat
Norwegian nynorsk

Genmodifisert mat
Norwegian bokmål

Genteknologi
Norwegian nynorsk

Genteknologi
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Public health
English

Note
**
Norwegian bokmål

All teknologi som baserer seg på bruk av mikroorganismar, plante- og dyreceller eller delar av slike celler til å framstille produkt, eller til å modifisere og forbetre levande organismar. Medrekna genteknologi og medisinsk bruk av bioteknologi.
Norwegian nynorsk