Falsen, Christian Magnus (1782 - 1830) [no]

Other languages: Falsen, Christian Magnus (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:40:21
01/06/2024 07:07:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/76583977-6f10-406f-8002-7dd190deb3ee | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falsen, Christian Magnus
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Middle name
Magnus
Norwegian bokmål

Last name
Falsen
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
14/09/1782 Oslo (By) [no], , ,

-Time
14/09/1782
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
13/01/1830 Oslo (By) [no], , ,

-Time
13/01/1830
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Falsen kom fra en familie av embetsmenn og jurister, og var også selv blitt nært tilknyttet det dansk-norske embetsverket etter studier og karriere i København. Lenge virket han åpen for en overenskomst med Sverige, men under riksforsamlingen ble han likevel leder for selvstendighetspartiet. Åpenheten skal ha vært et forsøk på å spionere på kretsen omkring Wedel, og også under riksforsamlingen ble Falsen anklaget for å gå Christian Frederiks ærend.

Falsen har ikke uten grunn blitt kalt ”grunnlovens far”. Deler av Grunnloven er tydelig inspirert av det grunnlovsutkastet som han og lektor Adler utformet, men det er også klare forskjeller mellom utkastet og Grunnloven. Det adler-falsenske grunnlovsutkast foreslo blant annet mer begrensede stemmerettsregler og en mindre demokratisk organisering av Stortinget enn den endelige grunnloven.

Norwegian bokmål

Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773944
-Id
021038773944
-System
DigitaltMuseum