reed

Other languages: vevskje (norwegian bokmål), vävsked (swedish), pirta (finnish), rør (danish), skeið (icelandic), peigne (french), riet (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Ram med tätt ställda lameller mellan vilka varptrådarna trädas. Jfr Tand, Rör. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 09:42:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75975726-b0b5-4f86-b2f8-7e69828e24fb | RDF/XML | JSON-LD
Label
reed
English

vevskje
Norwegian bokmål

vävsked
Swedish

pirta
Finnish

rør
Danish

skeið
Icelandic

peigne
French

riet
German

Alternative label
blad
Danish

sked
Swedish

kaide
Finnish

kam
Danish

ritti
Icelandic

blatt
German

Description
Ram med tätt ställda lameller mellan vilka varptrådarna trädas. Jfr Tand, Rör.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

rit
Danish

Icelandic

French

German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish