Askim (By) [no]

Askim (norwegian bokmål)

Norske stedsnavn [no]


URI
http://kulturnav.org/72df4b59-e770-49ac-a7cd-09f52319f771 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Askim
Norwegian bokmål

Alternative name
Askim
Norwegian bokmål

Place type
English

By
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.583, 11.163, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.583
-Longitude (Easting)
11.163
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
61785

-Id
61785
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål