Human rights Place holder

Menneskerettigheter (norwegian bokmål), Menneskerettar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:38
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/menneskerettigheter
Label
Human rights
English

Menneskerettigheter
Norwegian bokmål

Menneskerettar
Norwegian nynorsk

Not used label
Ytringsfrihet
Norwegian bokmål

Ytringsfridom
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Grunnleggjande rettar og fridomar som individa har overfor statsmaktene, og som følgjer av internasjonale overeinskomstar og praksis. Til dei klassiske menneskerettane høyrer rettstryggleik, religionsfridom, stemmerett og ytringsfridom.
Norwegian nynorsk