Tvedt, Leif (1906 - 1963) [no]

Other languages: Tvedt, Leif (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:53:48
25/05/2024 02:02:04
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/70d66866-0a65-40fe-ae37-d7f19d0445dd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tvedt, Leif
Norwegian bokmål

First name
Leif
Norwegian bokmål

Middle name
Henry
Norwegian bokmål

Last name
Tvedt
Norwegian bokmål

Title
Økonom, friluftsentusiast, fotograf og foredragsholder

-Title
Økonom, friluftsentusiast, fotograf og foredragsholder
Norwegian bokmål
Birth
22/10/1906

-Time
22/10/1906
Death
25/05/1963

-Time
25/05/1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Leif Henry Tvedt ble født i Moss, men familien flyttet tidlig til Oslo. Han tok statsøkonomisk eksamen i 1928, arbeidet som forretningsfører og driftsbestyrer og i Handelsdepartementet, i Riksrevisjonen og i Oslo kommunerevisjon, til han ble kontorsjef i Nittedal kommune og deretter kommunens første rådmann i 1955. Tvedt var en ivrig forskjemper for friluftsliv og idrett. Han var med å innføre orienteringsidretten i Norge og var i starten en av dens beste utøvere. Han var fjellvandrer og ikke minst fotograf, og holdt en rekke foredrag ledsaget av fargebilder han selv hadde tatt. Fotografiene hans finnes i flere publikasjoner, og han publiserte også selv to hefter med egne fotografier: Norge: Natur og folkeliv, fra 1950 og No ser eg atter like fjell og dalar, fra 1943. Tvedt tok også filmopptak på 16 mm film.

Norwegian bokmål

-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Frå Hjørundfjord Hjørundfjord kommune 1837-1963, Årsskrift 9, 1987
Norwegian bokmål

Kilder: Fra nekrologer i Nationen og Arbeiderbladet, 27.05.1963 og Aftenposten og Dagbladet 28.05.1963.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2890

-Id
2890
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009098

-Id
021036009098
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
FC82716A-00E4-4E06-B0D2-8072F102B029

-Id
FC82716A-00E4-4E06-B0D2-8072F102B029
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål