Norlin, Peter (1941 - 2012) [sv]

Other languages: Norlin, Peter (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:50:37
20/04/2024 05:41:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6faa8f94-2ad4-4b21-9a6f-94534c48ebfe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norlin, Peter
Swedish

First name
Peter
Swedish

Last name
Norlin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1941

-Time
1941
Death
2012

-Time
2012
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Peter Norlin var en svensk konstruktör av fritidsbåtar och kappseglingsbåtar. Han var också framgångsrik kappseglare. Han har vunnit VM två gånger med enmanskölbåten 2.4:a.

Hans mest kända konstruktion är Scampi från 1969 med vilken han vann många kappseglingar. Under hela 1970-talet hade han stora framgångar inom havskappseglingen med olika konstruktioner.
Peter Norlin har också ritat Albin Express som också fungerar som familjebåt i skärgården. Över 10 000 båtar har byggts efter hans ritningar.

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Jörnstedt, Bengt; Rena linjer, ren segling. Peter Norlin och hans båtar.
Swedish

DigitaltMuseum
021036011844
-Id
021036011844
-System
DigitaltMuseum