Sjödin, Gun (1911 - 1977) [sv]

Sjödin, Gun (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:22
22/02/2020 00:11:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6fa41a3a-990e-44b6-bc92-c95566a517de | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjödin, Gun
Swedish

First name
Gun
Swedish

Last name
Sjödin
Swedish

Birth
-Time
15.05.1911
-Place reference
--Place
Death
-Time
20.12.1977
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Åhlinska skolan, Stockholm 1929.
KTH 1930-1934, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på KF:s (Kooperativa Förbundets) arkitektkontor 1934-1936, hos Sven Markelius 1936-1940, vid Byggnadslånebyrån 1945-1948 och som avdelningsdirektör vid tekniska byrån, Bostadsstyrelsen (f d Byggnadslånebyrån) 1948-1976.

Andra uppdrag: Redaktionssekreterare för tidskriften Byggmästaren 1934-1935.

Medlemskap: Kvinnliga Teknologers Sammanslutning, dess klubbmästare 1931-1932.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Clarté.
Socialistiska tekniker.
Kulturfront.

Egna skrifter: Kulturfront 1936, Funktionalismens dilemma.
Översättning av Friedrich Engels: I bostadsfrågan. 1946.
God bostad. Stockholm 1954.
Byggmästaren 1939:35 sid 429, Ett hus och en utställning; ibid 1945:8 sid 133, Industrins arbetarebostäder, av Jöran Curman; ibid 1945:17 sid 325, Två utställningskök; ibid 1952-A:12 sid 259, Norska bostäder och bostadsvanor. Recension av Livsform och boligform av Odd Brochmann.
Att bo 1972:6, Bostadsnormeringen - i morgon är i dag i går.

Verk ett urval:
Deltog som anställd hos Sven Markelius i arbetet med Byggnadsföreningens hus på Norrlandsgatan i Stockholm 1937.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992.
Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997.
Rudberg, Eva: Sven Markelius, arkitekt.
Dagens Nyheter 1978-01-14, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1978-01-14, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1199

-Id
1199
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077287

-Id
011034077287
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish