Description
ABEL
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggested: Sverige [no]
Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
23/11/2016 15:51:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6ec84c3b-ba31-4c35-a91e-06ab54a55bd5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ABEL
Norwegian bokmål

Description
ABEL
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggested: Sverige
Norwegian bokmål

Technical description
Materiale: Tre
Tonnasje:
80 cl
Norwegian bokmål

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Hjemsted:

Kristiansand 1790

Skipsfører:

Casper Fasmer 1790

Eier:

Niels Moe 1790

Norwegian bokmål

Measurement
Tonnasje [no]: 80 commerce-lest [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
80
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Built
? Sverige

-Timespan
?

--Earliest time
?
-Place reference
Sverige
--Place (text)
Sverige
Norwegian bokmål
Reference
Malmstein-registeret
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021176789408

-Id
021176789408
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Norwegian bokmål