Wintersborg, Christian P. (1865 - 1939) [no]

Wintersborg, Christian P. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:28
03/12/2022 01:49:57
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6e29d579-d897-46e0-b96f-709422f4338e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wintersborg, Christian P.
Norwegian bokmål

First name
Christian P.
Norwegian bokmål

Last name
Wintersborg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1865

-Time
1865
Death
1939

-Time
1939
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Nakskov på Lolland 14.12.1865. Gift med Clara Knudsen (11.9.1868 - nov. 1951), 4 døtre, 1 sønn, som alle ble opplært i fotograffaget. Utlært optiker, selvlært fotograf, kunstmaler og interessert i musikk. Studioet var en del av gårdsrummet bak forretningen, prydet med selvmalte bakgrunner. Han fotograferte særlig bymotiver og solgte postkort av disse i egen butikk og hos andre. Butikken på hjørnet av Markens- og Tollbodgaten forhandlet "Optik - Fotografi - Musik". Ved hans død overtok enken driften av forretningen, som da gikk over til å bli spesialforretning i amatørfoto. Da hun døde overtok sønnen Gilbert W. Den ledes idag av 3. genesjon Reidar Mikkelsen W., med filial i Flekkefjord ledet av David Wintersborg-Wulff. Firmaet har gjennom årene hatt flere adresser. I 1902 flyttet det til Tollbodgaten 16, i 1918 til Rasmus Tallaksens gård i Gyldenløwesgate, ca. 1920 til Markensgate 10 og ca. 1935 til Sparebankens gård. Død 05.04.1939.

Virkested:
1893-1939: Kristiansand
0000-1893: Mandal

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3059

-Id
3059
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009333

-Id
021036009333
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål