Tyssedal kirke (Kirke) [no]

Other languages: Tyssedal kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/06/2024 14:30:49
01/06/2024 08:07:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d4ef9af-885b-4ea8-8fb7-03a0dce6bd01 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Tyssedal kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1965
-Earliest period
Construction element
-Type
Norwegian bokmål

-Specification
R
Norwegian bokmål
-Type
Norwegian bokmål

-Value
Norwegian bokmål

-Specification
MUR
Norwegian bokmål
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
Norwegian bokmål

-Actor (text)
Aksel Fronth
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Tyssedal (Gard) [no], 4618-74/45 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4618-74/45
Norwegian bokmål
Ullensvang (Kommune) [no], Skjeggedalsvegen 19, 5770 [no], Tyssedal sokn (07080403), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Skjeggedalsvegen 19, 5770
Norwegian bokmål

-Place (text)
Tyssedal sokn (07080403), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.117211, 6.562134, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.117211
-Longitude (Easting)
6.562134
-Precision
5
Events
-Timespan
1965
--Earliest time
1965
-Timespan
1965
--Earliest time
1965
-Timespan
1963
--Earliest time
1963
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
122800401

-Id
122800401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
211

-Id
211
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
15746556

-Id
15746556
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4618-74/45

-Id
4618-74/45
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214273246
-Id
0212214273246
-System
DigitaltMuseum