Description
Johan Hammar, född 26 januari 1873, Ugglansryd, Ljungby, död 13 oktober1967, missionär. Studerade vid Missionsskolan i Stockholm 1896-1900 och deltog i en medicinsk kurs för missionärer vid Lunds universitet 1900-1901 och i Liverpool år 1902. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/09/2021 10:30:40
02/07/2022 05:20:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6cfd6aa2-341d-4719-be5c-edf7c9d011f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hammar, Johan
Swedish

First name
Vilhelm Axel Wilhelm Johan
Swedish

Last name
Hammar
Swedish

Title
fotograf

-Title
fotograf
Swedish
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Johan Hammar, född 26 januari 1873, Ugglansryd, Ljungby, död 13 oktober1967, missionär. Studerade vid Missionsskolan i Stockholm 1896-1900 och deltog i en medicinsk kurs för missionärer vid Lunds universitet 1900-1901 och i Liverpool år 1902.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1873

-Time
1873
Death
1967

-Time
1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Johan Hammar, född 26 januari 1873, Ugglansryd, Ljungby, död 13 oktober1967, missionär. Studerade vid Missionsskolan i Stockholm 1896-1900 och deltog i en medicinsk kurs för missionärer vid Lunds universitet 1900-1901 och i Liverpool år 1902. Utreste den 4 april 1903 som missionär till Kongo. Under åren 1903-08 arbetade han i Kongofristaten, sedermera Belgiska Kongo. (År 1906 återvände H. till hemlandet för att vila.) År 1909 utsågs han att grundlägga den första stationen, Madzia, i Franska Kongo. H:s aktiva missionstjänst upphörde i oktober 1916. Under sina studier i England hade han kommit att ta del av de forskningsresultat rörande malarians spridning som prof. Ronald Ross framlagt. Denne hade upptäckt att malarian orsakades av en parasit, som överfördes till människa genom en mygga. H. försåg därför bostäderna med myggnät för dörrar och fönster, i de trakter där malaria förekommer. I Svenska Missionsförbundets filmarkiv finns de första filmer som någonsin tagits på missionsfältet i Kongo. H. introducerade missionsfilmen som ett medium i missionsinformationen. Johan HammarH:s etnografiska samlingar, överlämnades till största delen till svenska museer. H erhöll Kungl. Vetenskapsakademiens Wahlbergs-medalj. 1926-1931 var missionär Hammar och hans maka Maria föreståndare för Missionärsbarnens Hem, på Lidingö. Se "Mästaren på Kongos stigar" redigerad av G. Palmaer, Stockholm 1941. /US.

Swedish

Activity
, , Kongo-Kinshasa [sv]

-Place reference
, , Kongo-Kinshasa [sv]
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
Residence
, , Ljungby, SunnerboSverige [sv]

-Place reference
, , Ljungby, SunnerboSverige [sv]
--Place (text)
Ljungby, SunnerboSverige
Swedish
Gift med [sv]
Hammar, Maria Elisabet

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Hammar, Maria Elisabet
Swedish
-Text
Film om Johan Hammar
Swedish
Carlotta-SMVK
1176957

-Id
1176957
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461350
-Id
021037461350
-System
DigitaltMuseum