Raquette, Gösta (1871 - 1945) [sv]

Raquette, Gösta (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gustaf (Gösta) Rikard Raquette föddes 7 februari 1871 i Örebro län. Efter att ha vistats vid ett folkskoleseminarium vann han inträde vid Svenska Missionsförbundets Missionsskola, som han genomgick 1891-1893. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/12/2021 14:41:41
06/08/2022 05:20:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6cee48cf-3122-4a99-a140-c5c18bf38df9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Raquette, Gösta
Swedish

First name
Gustaf Rikard Gösta
Swedish

Last name
Raquette
Swedish

Alternative name
Gustaf Raquette
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Gustaf (Gösta) Rikard Raquette föddes 7 februari 1871 i Örebro län. Efter att ha vistats vid ett folkskoleseminarium vann han inträde vid Svenska Missionsförbundets Missionsskola, som han genomgick 1891-1893.
Swedish

Wikipedia

Birth
1871

-Time
1871
Death
1945

-Time
1945
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Gustaf (Gösta) Rikard Raquette föddes 7 februari 1871 i Örebro län. Efter att ha vistats vid ett folkskoleseminarium vann han inträde vid Svenska Missionsförbundets Missionsskola, som han genomgick 1891-1893. Han har även erhållit en ganska omfattande medicinsk utbildning vid åtskilliga anstalter: Karolinska Institutet, Akademiska sjukhuset i Lund, Serafimerlasarettet, S:t Görans och Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt universitetet i Liverpool. År 1893 avskildes han till missionär och utreste första gången till Ost-Turkestan den 28 september 1895; återkom till hemlandet den 7 september 1901; utreste för andra gången den 24 september 1904; återkom den 6 maj 1911; utreste för tredje gången den 16 september 1913. Raquette gifte sig den 16 maj 1896 med Evelina (Eva) Elisabet Björkgren. Hon dog 1927. Ur På Obanade stigar, Tjugofem år i Ost-Turkestan Red. J. E. Lundahl, SMFs Förlag, Stockholm 1917. sid. 548.
Gustaf gifte om sig 1929 med Hanna Andersson (1884-1994) och var far till Carl-Gustaf och Greta-Lisa (född 1914).

Swedish

Reference
Lundahl, Jakob Emanuel (red.) (1917). På obanade stigar: tjugofem år i Ost-Turkestan : svenska missionsförbundets mission i Ost-Turkestan : illustrerade skildringar av missionärer. Stockholm: SMF
Swedish

Carlotta-SMVK
1064522

-Id
1064522
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461962
-Id
021037461962
-System
DigitaltMuseum