Vipekjær (Forlatt sted) [no]

Vipekjær (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6b6c805e-e26f-48fc-b778-3c2b69e45ab6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vipekjær
Norwegian bokmål

Alternative name
Vipekjær
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.78549, 9.09696, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.78549
-Longitude (Easting)
9.09696
Is Part Of
English
          Agder (Fylke) [no] - Fylke[no]
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
379264

-Id
379264
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål