Risør (Kommune) [no]

Other languages: Risør (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/39ce41d3-c8db-4a2a-8a06-96af70c14288 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Risør
Norwegian bokmål

Code
4201
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
58.71858, 9.21205, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.71858
-Longitude (Easting)
9.21205
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0901

-Id
0901
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0901 til 4201 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål