Sehlin, Lennart (1933 - 2002) [sv]

Sehlin, Lennart (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:54:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69746a02-7fd5-4b7e-aac8-bc560e8b251e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sehlin, Lennart
Swedish

First name
Lennart
Swedish

Last name
Sehlin
Swedish

Birth
15/01/1933 , , Lövnäs, Åsele kommun, Västerbottens län [sv]

-Time
15/01/1933
-Place reference
, , Lövnäs, Åsele kommun, Västerbottens län [sv]
--Place (text)
Lövnäs, Åsele kommun, Västerbottens län
Swedish
Death
11/01/2002 , , Umeå kommun [sv]

-Time
11/01/2002
-Place reference
, , Umeå kommun [sv]
--Place (text)
Umeå kommun
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Lennart Sehlin var född i Åselebyn Lövnäs i Västerbottens län. Han var äldst bland fem syskon i en idogt arbetande småbrukarfamilj. I äktenskapet med Britt kom tre barn till världen.

Lennarts dröm var att kunna bli kronojägare, men han blev efter genomgånegn utbildning på Medlefors Folkhögskola, journalist.

I unga år arbetade Lennart som skogsarbetare hos Mo & Domsjö AB. Han var även virkesmätare hos Ö-viks virkesmätarförening samt under en period kontorist hos Boliden AB i Laisvall.

Redan på 50-talet började Lennart Sehlin sin långa tidningsbana. Som ung och nyfiken lockade lokalredaktörsstolen på VF i Lycksele där han arbetade några år innan en motsvarande plats blev ledig i Vilhelmina kommun. Under drygt fyra decennier kom han sedan att ägna mycket tid och kraft åt sin tidning i den bygd han älskade och kunde som sin egen ficka. Här skaffade han sig respekt samt ett stort kontaktnät och många vänner. Oegennyttigt kämpade han för sitt VF och sin hembygd.

lennart var alltid nyfiken och intresserad av nya utmaningar samt aldrig rädd att ta i. Händighet, energi och kraft var egenskaper Lennart hade i stora mått. Ingenting var för svårt att klara av. Det fordrades bara olika infallsvinklar och tid. Med ett frimodigt och glatt humör mötte han livet och omgivningen. Han blev därmed oerhört omtyckt och respekterad för sin öppenhet och generositet.

Medlemskapet i Lions var ett engagemang som Lennart med stor entusiasm åtog sig i slutet på 80-talet, där han sedermera blev president 1997. Tyvärr blev han tvungen att avsäga sig posten efter några månader på grund av flyttning till Umeå, men kvarstod som medlem i Vilhelminaklubben.

Naturintresset var stort och som jägare och jaktledare tillbringade han mycken fritid i skog, bärmark och sjö. Den sehlinska studsaren beseglade många älgars öde. Fritiden tillbringades gärna och ofta uppe i hustrun Britts hemby Borkan, djupt inne i Vilhelminas fjällvärld.

Lennart var förutom fotograf och skribent en mycket duktig träslöjdare med kåsor, knivar och slevar som sin specialitet.

Innan sitt frånfälle hann Lennart med att färdigställa en vandringsutställning med sina egna bilder.

Lennart Sehlins bildsamling blev donerad av Britt Sehlin med barn till Vilhelmina kommun i mars 2002, för framtida bevarande.

Material till ovanstående text har hämtats från Lennart Anderssons artikel i VF om Lennart Sehlin, Lions i Vilhelmina och Volgsjö nekrolog över Lennart Sehlin samt Lennarts egen text till sin fotoutställning.

Swedish

Occupation
Photographer , , Vilhelmina kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Vilhelmina kommun [sv]
--Place (text)
Vilhelmina kommun
Swedish
NFR
6191

-Id
6191
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593528

-Id
021035593528
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Läs mer: http://www.fotoarkivet.vilhelmina.se/faq/om.html
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish