Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/05/2018 09:07:07
30/09/2023 05:18:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/68eabab0-0cac-4500-a1e1-ff34e2ea5d7f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Liljegren, C. O.
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Oscar
Swedish

Last name
Liljegren
Swedish

Title
civilingenjör

-Title
civilingenjör
Swedish
skeppsbyggare

-Title
skeppsbyggare
Swedish
Birth
1865

-Time
1865
Death
1944
Dödsattest

-Time
1944
-Source
Dödsattest
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

C. O. Liljegren var båt- och fartygskonstruktör. Han utbildade sig till skeppsbyggare i Göteborg. Han ritade också många fritidsbåtar; skärgårdskryssare, r-jakter och havskryssare till exempel KSSS: första lottbåt, Puck, 1893. På 1920-talet flyttade han till USA och var efter det inte längre verksam i Sverige.

Swedish

Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Herlin, Sonja; Pionjärer vid ritbordet. Stockholm 2000
Swedish

Hildebrand, Albin; Svenskt Porträttgalleri XVII : Ingenjörer
Swedish

Thelander, Per; Alla våra skärgårdskryssare. Stockholm 1991.
Swedish

DigitaltMuseum
021035593949
-Id
021035593949
-System
DigitaltMuseum