Behrends, Gustav M. (1884 - 1945) [no]

Behrends, Gustav M. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:26
23/05/2020 02:15:47
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/688c083f-cf52-4455-bd8a-31a7449484e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Behrends, Gustav M.
Norwegian bokmål

First name
Gustav M.
Norwegian bokmål

Last name
Behrends
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1884

-Time
1884
Death
1945

-Time
1945
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Sønn av fotograf Max B. og Margrethe Mathea Wold, g. m. Bergljot Karen B. (17.6 1898-). Han overtok i 1903 det atelieret i Stenkjer som faren hadde startet i 1890-årene, men dette ble totalskadet av tyskernes bombing i 1940. I 1941 flyttet han til Gjøvik, hvor han overtok Marie Haug Syversens atelier. Ved hans død i 1945 overtok enken forretningen og solgte den i 1946 til Johan Holvik. D. 07.06.1945.

Virkested:
1941-1945: Gjøvik
1903-1940: Steinkjer

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 4, s. 59 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
190

-Id
190
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005020

-Id
021036005020
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål