Temporary redundancy Place holder

Permittering (norwegian bokmål), Permittering (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:12
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/permittering
Label
Temporary redundancy
English

Permittering
Norwegian bokmål

Permittering
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har besluttet å redusere eller stanse driften.
Norwegian bokmål

Permittering inneber at arbeidstakaren vert heilt eller delvis løyst frå arbeidet på grunn av innskrenking i drifta eller arbeidsstans bestemt av arbeidsgjevar.
Norwegian nynorsk