Ryman, Anders (1955 - ) [sv]

Other languages: Ryman, Anders (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anders Ryman, född 1955, fotograf, journalist och antropolog. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/10/2021 13:30:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/676ddd2e-79c4-4db2-a6e5-fc61b467ca15 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ryman, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Ryman
Swedish

Title
fotograf

-Title
fotograf
Swedish
frilansskribent

-Title
frilansskribent
Swedish
föredragshållare

-Title
föredragshållare
Swedish
Description
Anders Ryman, född 1955, fotograf, journalist och antropolog.
Swedish

Birth
1955

-Time
1955
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Anders Ryman, född 1955, fotograf, journalist och antropolog. Fil. kand., Uppsala, har utfört fältforskningar på Samoa 1981-82. Han har under sju års tid rest runt jorden i jakt på övergångsriter. Hos xhosafolket i Sydafrika har han följt den manliga initiationsriten. Ryman har följt ett trettiotal riter i de flesta världsdelar. Den nordligaste är från en konfirmation hos samerna i Kautokeino i Nordnorge. Den sydligaste handlar om en förstföderska i Palau, Mikronesien.

Swedish

Geografiskt namn [sv]
Söderhavsöarna

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Söderhavsöarna
Swedish
Carlotta-SMVK
1435051

-Id
1435051
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021038234430
-Id
021038234430
-System
DigitaltMuseum