Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:51
02/03/2024 04:32:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/669392a9-81e8-4ab2-91cc-f4c74ad18fb2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kjellberg, Oskar
Swedish

First name
Oskar
Swedish

Last name
Kjellberg
Swedish

Title
Båtbyggare

-Title
Båtbyggare
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Oskar Kjellberg var egenlärd båtbyggare som började med roddbåtar på strandängen vid sin fars skärgårdsställe i slutet av 1800-talet. Han flyttade senare till Trosa och byggde där, förutom roddbåtar, mycket motorbåtar, bland annat campingbåtar. Oskars son Karl kom med i firman i slutet av 1920-talet. Oskar ritade de flesta av båtarna som byggdes på båtbyggeriet.

Swedish

Has constructed
Reference
Oskar Kjellbergs varv. Arkiv i Sjöhistoriska museet samling. Accessionsnummer 2000:30
Swedish

DigitaltMuseum
021035593944
-Id
021035593944
-System
DigitaltMuseum