Eriksson, Christian (1858 - 1935) [sv]

Eriksson, Christian (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/03/2020 09:27:58
06/08/2022 04:42:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/658f1b3e-5310-4b55-91ef-84453aaff429 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksson, Christian
Swedish

First name
Christian
Swedish

Last name
Eriksson
Swedish

Birth
1858

-Time
1858
Death
1935

-Time
1935
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Christian Eriksson. Skulptör och konsthantverkare. Föräldrahem i Taserud utanför Arvika. Utbildade sig till möbelsnickare i faderns verkstad. År 1875 åkte han till Stockholm för att utbilda sig till ornamentbildhuggare, och fortsatte senare till Hamburg. Kom till Paris 1883 där han studerade vid École des Beaux-Arts för Alexandre Falguière, salongsskulptör på modet. Blev medhjälpare till Per Hasselberg.

Vid mitten av 1890-talet uppförde han i Taserud sin gård Oppstuhage (nu Christian Eriksson-museum) men bodde från 1898 mest i Stockholm. År 1894 färdigställde han den stora Linnéreliefen i marmor (Nationalmuseum), och 1897 göts för Nationalmuseums portik bronsen Konstforskning. Åren 1903-07 utförde han för Dramatens fasad marmorrelieferna Dionysoståg och Commedia dell'arte, och 1916 restes Bågspännaren (Engelbrektsmonumentet) på Kornhamnstorg. Jämsides med monumentaluppdragen tillkom småskulpturer som den graciösa Dansa på tå (i trä 1902) och den slutet monumentala Sittande lapp (i trä 1903). Bland hans senare offentliga uppdrag kan nämnas Jakt, rest i Helsingborg 1920, Karl IX i Karlstad (1908-26), S:t Göran och draken på Stockholms stadshus (1923) och Engelbrekt i Stadshusträdgården (1932).

Swedish

-Other actor
Nationalmuseum (SE), Museum+
3673

-Id
3673
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036374558
-Id
021036374558
-System
DigitaltMuseum