Gjerpen kirke (Kirke) [no]

Other languages: Gjerpen kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1153. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6470ab39-b314-4333-8b22-30bf73ce958e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Gjerpen kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1153.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1153.
Norwegian nynorsk

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1153
Actors
Architect Christie, Christian (1832 - 1906) [no] C. Christie/H. Bødker/Vigeland

-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
C. Christie/H. Bødker/Vigeland
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Præstegaarden (Gard) [no], 3807-59/1 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3807-59/1
Norwegian bokmål
Skien (Kommune) [no], Håvundvegen 1, 3715 [no], Gjerpen sokn (05100601), Skien prosti, Agder og Telemark bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Håvundvegen 1, 3715
Norwegian bokmål

-Place (text)
Gjerpen sokn (05100601), Skien prosti, Agder og Telemark bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.22413, 9.60769, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.22413
-Longitude (Easting)
9.60769
-Precision
5
Events
-Timespan
1153
--Earliest time
1153
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
080600101

-Id
080600101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1884

-Id
1884
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84252-1

-Id
84252-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
164612511

-Id
164612511
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3807-59/1
-Id
3807-59/1
-System
Gnr Bnr