Ståndsgård [sv]

Ståndsgård (swedish)

Bygningstype [no]

Description
Med begreppet ståndsgård menas gårdar vars ägare eller innehavare var ståndspersoner, som hade en hierarkisk arbetsstyrka med vissa specialfunktioner, samt hade ett boende som påtagligt skiljde sig från böndernas. [sv]
Last changed
18/01/2021 10:34:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/60d7359c-2cd3-4fff-82c1-91eef0c1307f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Ståndsgård
Swedish

Description
Med begreppet ståndsgård menas gårdar vars ägare eller innehavare var ståndspersoner, som hade en hierarkisk arbetsstyrka med vissa specialfunktioner, samt hade ett boende som påtagligt skiljde sig från böndernas.
Swedish

Definition
Gården bör ha haft adliga eller ofrälse ståndspersoner som ägare/brukare.
En hierarkisk arbetsstyrka bör ha funnits med drängar, pigor och/eller torpare och utöver dessa skall det ha funnits enstaka anställda med specialfunktioner, till exempel en hushållerska, en bokhållare, ett biträde eller en adjunkt.
På gården bör det ha funnits en ståndsmässig bostad som skall ha haft en differentierad rumsindelning med sal, förmak och sängkammare för familjen.
Utöver bostaden bör det ha funnits en trädgård.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Estonian