Klem, Frederik Johannes Gottfried (Gottfred) (1823 - 1895) [no]

Klem, Frederik Johannes Gottfried (Gottfred) (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/10/2022 15:27:05
02/12/2023 00:11:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/60d6a0c8-a91e-462a-a678-27ce1081273c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klem, Frederik Johannes Gottfried (Gottfred)
Norwegian bokmål

First name
Frederik Johannes Gottfried (Gottfred)
Norwegian bokmål

Last name
Klem
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1823

-Time
1823
Death
1895

-Time
1895
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 03.10.1823 - død 01.01.1895
Født i København, død i Christiania. Sønn av Peter Henrich Wolff K. (1722-1835) og Birgitte Marie Hermann (1786-1827), gift 1864 med Kirsten Henriette Rasch (1836-90), datter av Ole R. og Sophie Margrethe Fredrikke Klem (1803-37). Metropolitanskolen inntil 1840, da han ble maler ved Kgl. Porcellainsfabrik. Utskrevet soldat 1848-51. Flyttet så til Fredrikshald til sin slektning Ole Rasch. Her åpnet han etter en tid fotografisk atelier, som han ca. 1865 overlot til Hamilton og flyttet til København som kompanjong i hoffotograf Petersens forretning. Her hadde han tidligere gått i lære. I 1866 åpnet han atelier i Christiania, hvor han overtok Wischmanns plater. Han brukte også firmanavnet "Fredrik Klem & Co.". I 1891 ble atelieret overtatt av Gustav Borgen, som kalte seg "Fr. Klems Eftfg.". Han drev firmaet til 1922. Deretter ble det til 1925 eiet av redaktør Bertrand Marius Steen og bestyrt av den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt med firmanavnet "Borgens Atelier". I 1925 døde Steen og forretningen ble overtatt av Helga Olsen (senere gift Krause og flyttet til USA). Schmidt fortsatte som bestyrer til 1929, etterfulgt av Aage Løkke. 15.8.1938 ble firmaet kjøpt av Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det fra Karl Johans gate 45 (hvor Borgen var flyttet i 1899) til Karl Johans gate 19. Han hadde også overtatt sin fars firma og drev firmaene sammen frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som fortsatt eier og driver atelieret med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund". Firmaet har oppbevart glassplater og negativsamlinger etter fotografene Klem, Borgen og Th. Finne. Samlingen dep. i SFFR fra 1987, senere i Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum.

Virkesteder:
1866-1891: Oslo; Universitetsgd. 6
1850-1865 ca: Halden

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1263

-Id
1263
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007069

-Id
021036007069
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål