Haid, Johann Elias (1739 - 1809) [no]

Haid, Johann Elias (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:16:03
22/01/2022 04:53:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/57c48a9e-0d47-4df2-a6ed-00facce2d67a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Haid, Johann Elias
Norwegian bokmål

First name
Johann Elias
Norwegian bokmål

Last name
Haid
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1739

-Time
1739
Death
05/04/1809

-Time
05/04/1809
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Activity
Stikker

-Type of activity (text)
Stikker
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
57C48A9E-0D47-4DF2-A6ED-00FACCE2D67A

-Id
57C48A9E-0D47-4DF2-A6ED-00FACCE2D67A
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039687958
-Id
021039687958
-System
DigitaltMuseum