Olson, Kerstin (1929 - 2007) [sv]

Olson, Kerstin (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:46
04/09/2021 01:08:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/562b665a-ce2b-4294-b399-44df4669914d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olson, Kerstin
Swedish

First name
Kerstin
Swedish

Last name
Olson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29/11/1929 Halmstad (Stad) [sv], ,

-Time
29/11/1929
-Place reference
Halmstad (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
01/03/2007 Örebro (Stad) [sv], ,

-Time
01/03/2007
-Place reference
Örebro (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen 1948 i Halmstad.
CTH 1956, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Anstlälld hos Jan Wallinder.
Egen verksamhet tillsammans med Lennart Olson genom Arkitektgruppen i Örebro AB från 1962.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, flera förtroendeuppdrag, bl a ordförande i styrelsen för arkitekternas pensionskassa.

Verk ett urval:
Hos Jan Wallinder: Bibliotek i Karlskrona och kvarteret Tunnbindaren, Söder, Örebro 1956.
I egen regi, samtliga verk i Örebro: Klockgjutaren, bostäder och lokaler, Söder.
Daghem och äldreboenden, t ex Adolfsbergshemmet, Södermalmshemmet, Rostahemmet och Brolyckan.
Fokushuset, lägenheter för gravt handikappade.
Flera stora saneringsprojekt i centrala Örebro, bl a kv Tågmästaren och Mältaren på Söder och Tulpanen vid Vasaplatsen på Väster.
Bostadsområdena Västhaga och Norra Oxhagen (senare Björkhaga), Haga centrum och skolan i Björkhaga, 1970-talet.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel. Sveriges Arkitekters årsbok. Nerikes Allehanda 2007-04-19, dödsruna av Lennart Olson, Anna Kihlgren och Lars Olson.
Swedish

Primus
2334

-Id
2334
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077076
-Id
011034077076
-System
DigitaltMuseum