Kongsberg (By) [no]

Kongsberg (norwegian bokmål)

Norske stedsnavn [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/542169ad-837c-44be-921f-d4a0b96e6e7a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kongsberg
Norwegian bokmål

Alternative name
Kongsberg
Norwegian bokmål

Place type
English

By
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.668, 9.65, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.668
-Longitude (Easting)
9.65
Is Part Of
English
          Viken (Fylke) [no] - Fylke[no]
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
58012

-Id
58012
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål