Byneset kirke (Kirke) [no]

Other languages: Byneset kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1160. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:28
02/03/2024 06:12:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/52788e37-bce7-4d3c-a5b5-db46a45669c0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Byneset kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1160.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1160.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1160
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Steine (Gard) [no], 5001-241/12 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5001-241/12
Norwegian bokmål
Trondheim (Kommune) [no], Steinsgrenda 22, 7074 [no], Byneset og Leinstrand sokn (09030503), Heimdal og Byåsen prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Steinsgrenda 22, 7074
Norwegian bokmål

-Place (text)
Byneset og Leinstrand sokn (09030503), Heimdal og Byåsen prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
63.35583, 10.11582, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.35583
-Longitude (Easting)
10.11582
-Precision
5
Events
-Timespan
1160
--Earliest time
1160
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
160100301

-Id
160100301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1282

-Id
1282
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83980-1

-Id
83980-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
182712191

-Id
182712191
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5001-241/12
-Id
5001-241/12
-System
Gnr Bnr