Baardseth, Simen (1877 - 1951) [no]

Other languages: Baardseth, Simen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:22
13/04/2024 02:04:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/51de4ceb-4575-4663-9f08-1308ac5f2eba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Baardseth, Simen
Norwegian bokmål

First name
Simen
Norwegian bokmål

Last name
Baardseth
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1951

-Time
1951
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på gården Bårdset på Moelv. Sønn av bonde Sven Christiansen. Reiste til Oslo og kom i lære hos fotograf Nils Skarpmoen, senere var han også i København for å lære å fotografere. Slo seg ned i Moelv som fotograf, og var den første her med fagmessig utdannelse. B. var en praktisk mann, og hadde flere oppfinnelser han mente han kunne ta patent på. Ca. 1000 av hans negativer ble overtatt av Hedmarksmuseet i november 1977.
Han har tatt mange fotografier på Hedmarksviddene og av setervanger.

Virkested:
1890 ca-1951: Ringsaker
1913-1951: Moelv
1890 ca-1951: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer 03.11.1978
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
350

-Id
350
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005426

-Id
021036005426
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål