Abramson, Britta (1925 - 2017) [sv]

Abramson, Britta (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/01/2022 13:11:16
24/09/2022 06:23:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/501d09d0-63b7-4518-b979-dca375c1aa00 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abramson, Britta
Swedish

First name
Britta
Swedish

Last name
Abramson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/08/1925

-Time
10/08/1925
Death
2017

-Time
2017
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1945.
KTH 1952, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1956-1958, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik HSB arkitektkontor 1946-1947 och på Bengt Edman, Lennart Holm arkitektkontor 1950-1951.
Anställd hos Zimdals arkitektkontor AB och Gustav Kaunitz, Stockholm 1952-1953 och hos David Helldén, Stockholm 1954-1955.
Egen arkitektverksamhet tillsammans med arkitekt SAR Kjell Abramson 1959-1989, verksamheten förlagd till Arkitekthuset, Götgatan 18, Stockholm 1967-1989.

Lärarverksamhet: Förste assistent i arkitektur I på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1956-1957 och övningsassistent i samma ämne 1958-1960.

Tävlingar: Missionskyrka i Linköping 1965, motto: Kalk, 2:a pris.
Kyrka i Sollentuna 1966, motto: På väg, 2:a pris i inbjuden tävling.
Konstmuseum i Västerås, motto: Öppet hus, inköp.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur 1968:2 sid 36, Scen och salong - en bildrevy. Tillsammans med Kjell Abramson. Se utförlig förteckning i Arkitekturmuseet.

Verk ett urval:
Teknorama, annex till Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm 1964.
Barnstuga och natthärbärge i kv Häckelfjäll, Södermalm, Stockholm 1963-1966.
Flerfamiljshus i kv Coldinuorden i Bredäng, Stockholm 1964 och i kv Bergholmen i Vårberg, Stockholm 1965-1967.
Typbarnstugor, 3 grundtyper, för Stockholms Fastighetskontor 1965-1967.
Specialbarnstugor, nybyggnader 1974-1985 och barnstugor, ombyggnader 1976-1989 för Stockholms Fastighetskontor.
Två barnstugor, Yttersta tvärgränd 8 och 11, Stockholm, tillsammans med Kjell Abramson 1982.

Swedish

Reference
Egna skriftliga uppgifter i Arkitekturmuseet.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
'Musikmuseet i Kronobageriet' i Svenska Museer 3/1979.
Swedish

Primus
1094

-Id
1094
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075656

-Id
011034075656
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish