Anda, Lars (1871 - 1959) [no]

Anda, Lars (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:36
22/01/2022 02:08:23
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4eb2ba33-b1ad-483c-b4a1-a4a058893a2c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anda, Lars
Norwegian bokmål

First name
Lars
Norwegian bokmål

Last name
Anda
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1871

-Time
1871
Death
1959

-Time
1959
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Stavanger. I begynnelsen av 1900-årene slo han seg ned i Bergen som fotograf, etter å ha fotografert i Sævareid allerede i 1895. Adressen var først Hans Haugesgate i 1903, fra 1904 var den Store Markevei 13 og ca. 1905-06 Olav Kyrresgate 18. En tid hadde han også filial i Stavanger. Senere het firmaet "Anda & Co.", kompanjongen het Hans Endresen og var fra Tysnes. Det er uvisst hvor lenge Anda fotograferte i Bergen, han oppga forretningen og flyttet til Stavanger med sitt arkiv. Her var han en tid kontrollør i firmaet "Chr. Bjelland & Co.".

Virkested:
1900 ca-0000: Bergen.
1909 ca-0000: Stavanger; Kirkegaden 3.
1895-0000: Sævareid
Født og død: 03.01.1871 - 20.04.1959

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
44

-Id
44
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004829

-Id
021036004829
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål