Vintersetet (Forlatt sted) [no]

Vintersetet (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/4db0536e-5f08-4123-9128-7d1ed117aa17 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vintersetet
Norwegian bokmål

Alternative name
Vintersetet
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
69.90745, 21.33651, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.90745
-Longitude (Easting)
21.33651
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1191363

-Id
1191363
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål