Laurvig Strandværft (Skipsverft) [no]

Laurvig Strandværft (norwegian bokmål)

Firmaer/organisasjoner (Vestfoldmuseene) [no]

Description
Verft i Rekkevik (Larvik), bygging av og reparasjon av skip. Eid og drevet av Colin Archer og rederiet Knutsen & Herlofsen fra 1875-1884. Etter 1884 drev Archer alene. [no]
Type
Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/10/2018 14:00:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4d57ae0c-365f-4e40-9062-5f1f6f527567 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Laurvig Strandværft
Norwegian bokmål

Alternative name
Strandværftet i Rekkevig
Norwegian bokmål

Verftet i Rekkevig
Norwegian bokmål

Description
Verft i Rekkevik (Larvik), bygging av og reparasjon av skip. Eid og drevet av Colin Archer og rederiet Knutsen & Herlofsen fra 1875-1884. Etter 1884 drev Archer alene.
Norwegian bokmål

Establishment
1875

-Time
1875
Termination
1894

-Time
1894
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.02728, 10.07003, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
Rekkevig, Larvik
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.02728
-Longitude (Easting)
10.07003
Activity
Skipsverft

-Type of activity (text)
Skipsverft
Norwegian bokmål
Related to
Archer, Colin (1832 - 1921) [no] 1875 Rekkevik (Befolket sted) [no], ,

-Other actor
-Timespan
1875

--Earliest time
1875
-Place reference
Rekkevik (Befolket sted) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål

-Timespan
1875 1884
--Earliest time
1875
--Latest time
1884
Web reference
-Text
Larviks historie, bd. II, s 469
Norwegian bokmål
-Text
Larvik sjømannsforening 1849-1949, s 109
Norwegian bokmål
-Text
T.B. Sannes: "Båtbyggeren Colin Archer", s 32 ff
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021167125579
-Id
021167125579
-System
DigitaltMuseum