Description
ARIES
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1875
Byggested: Rekkevik, Larvik, Norge
Verft: Archers Værft [no]
Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/06/2019 13:47:13
22/02/2020 06:52:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/033ddab5-9d7f-4afe-860c-17efcb4566bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
ARIES
Norwegian bokmål

Description
ARIES
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1875
Byggested: Rekkevik, Larvik, Norge
Verft: Archers Værft
Norwegian bokmål

Technical description
Materiale: Tre
Tonnasje:
66 cl
135 tonn
Norwegian bokmål

Home port
Larvik (By) [no] 1875 1886

-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
1875 1886
--Earliest time
1875
--Latest time
1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
1886 1913
--Earliest time
1886
--Latest time
1913
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Aries var byggenummer 1 ved Laurvigs Strandverft, i rekkevik utenfor Larvik.

Hjemsted:
Larvik 1875-1886
Sandefjord 1890

Farter:
Bottlenose 1885-86

Skipsførere:
R. O. Husebø 1875-1877
H. F. Lugg 1877-1878
Joh. Meyer 1878-1879
C. J. Knudsen 1884
Søren Andersen 1890

Eier:
Knutsen & Herlofsen 1875-1886

Andre opplysninger:
Se også Supplement 2 Finland

Norwegian bokmål

Measurement
Tonnasje [no]: 66 commerce-lest [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Constructed by
Built
-Timespan
1875

--Earliest time
1875
-Place reference
Rekkevik (Befolket sted) [no] Rekkeviksbukta, Larvik, Norge

--Place
Norwegian bokmål

--Place (text)
Rekkeviksbukta, Larvik, Norge
Norwegian bokmål
-Build number
1
-Shipyard
Owned/operated by
Solgt på auksjon 1886, da Knutsen & Herlofson går konkurs
Informasjon om Aries på skipshistorie.net

-Actor
Norwegian bokmål

-Owner role
Swedish

-Timespan
1875 1886

--Earliest time
1875
--Latest time
1886
-Dating comment
Solgt på auksjon 1886, da Knutsen & Herlofson går konkurs
Norwegian bokmål

-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Source
Informasjon om Aries på skipshistorie.net
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
05.1877 - 08.1878
--Earliest time
05.1877
--Latest time
08.1878
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
05.1875 - 11.1877?
--Earliest time
05.1875
--Latest time
11.1877?
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
07.06.1878 - 05.11.1883
--Earliest time
07.06.1878
--Latest time
05.11.1883
Traffic/route
-Route type
Swedish

-Timespan
06.08.1875? - 21.08.1875?
--Earliest time
06.08.1875?
--Latest time
21.08.1875?
-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål


-Timespan
27.08.1875? -
--Earliest time
27.08.1875?
13.10.1875? - 15.10.1875?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
13.10.1875? - 15.10.1875?
--Earliest time
13.10.1875?
--Latest time
15.10.1875?
-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
22.10.1875? -
--Earliest time
22.10.1875?
05.11.1875? - 15.11.1875?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
05.11.1875? - 15.11.1875?
--Earliest time
05.11.1875?
--Latest time
15.11.1875?
-Timespan
26.01.1876? - 10.02.1876?
--Earliest time
26.01.1876?
--Latest time
10.02.1876?
03.03.1876? - 04.03.1876?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Swedish
-Timespan
03.03.1876? - 04.03.1876?
--Earliest time
03.03.1876?
--Latest time
04.03.1876?
23.03.1876? -

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
23.03.1876? -
--Earliest time
23.03.1876?
30.03.1876? - 15.04.1876?

-Route type
Swedish

--Place
-Timespan
17.06.1876? - 22.06.1876?
--Earliest time
17.06.1876?
--Latest time
22.06.1876?
22.08.1876? - 06.09.1876?

-Route type
Swedish

-Description
Gävle og Skutskär
Norwegian bokmål

-Route references
--Place
Swedish
-Timespan
22.08.1876? - 06.09.1876?
--Earliest time
22.08.1876?
--Latest time
06.09.1876?
18.09.1876? - 18.09.1876?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål


-Timespan
18.09.1876? - 18.09.1876?
--Earliest time
18.09.1876?
--Latest time
18.09.1876?
-Route type
Swedish

-Description
Dundee og Tayport
Norwegian bokmål

-Timespan
30.09.1876? - 20.10.1876?
--Earliest time
30.09.1876?
--Latest time
20.10.1876?
10.11.1876? - 20.11.1876?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Swedish
-Timespan
10.11.1876? - 20.11.1876?
--Earliest time
10.11.1876?
--Latest time
20.11.1876?
13.12.1876? - 01.1877

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
13.12.1876? - 01.1877
--Earliest time
13.12.1876?
--Latest time
01.1877
Reference
Malmstein-registeret
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
T.B. Sannes: "Båtbyggeren Colin Archer", s 38-45
Norwegian bokmål
-Text
Hovedrulle med opplysn om kapt Meyer
Norwegian bokmål
-Text
ARKIVPORTALEN: L0001 og L0002 inneholder digitaliserte regnskapsdokumenter vedrørende Aries
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021176790285

-Id
021176790285
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Norwegian bokmål