Kindergarten - content and quality Place holder

Barnehage - innhold og kvalitet (norwegian bokmål), Barnehage - innhald og kvalitet (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:41
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/barnehage-innhold-og-kvalitet
Label
Kindergarten - content and quality
English

Barnehage - innhold og kvalitet
Norwegian bokmål

Barnehage - innhald og kvalitet
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Kindergartens
English

Note
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Norwegian bokmål

Barnehagen skal vareta behovet til barna for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Norwegian nynorsk