Lunde, Halfdan (1834 - 1913) [no]

Lunde, Halfdan (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/10/2022 15:27:09
09/12/2023 00:14:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/49f714a9-ff1c-4a3f-8c57-85f4b5897c3e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lunde, Halfdan
Norwegian bokmål

First name
Halfdan
Norwegian bokmål

Last name
Lunde
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1834

-Time
1834
Death
1913

-Time
1913
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 25.02.1834, død i Asker. Sønn av Erik Nilius og Anne Marie L. Var først handelsbetjent i morens forretning fra 1854, utlært glassmester i 1857, men averterte allerede 1.10 .1858 med "Aftagelse af Fotografier". Han var den første kjente fotografen som oppsøkte Gjøvik. Han kom i markenstida, da mye folk var samlet og mulighetene for å tjene penger var stor. Ca. 1871/72 flyttet han til Larvik (og en tid etterpå til Skien). Atelieret i Hamar ble overtatt av G. Hjort, som imidlertid bare var der ett år. Huset ble deretter kjøpt av Johan Felix Polaczek, som overtok atelieret og virket som fotograf til 1887, hvoretter det ble brukt av "I. Larsen & A. Olsen", som kalte seg "A. Polaczeks Efterfølgere" 1887-89, men da huset atter ble solgt måtte de flytte og i 1890 ble atelieret overtatt av Ragnhilda Eriksen, som drev det med betegnelsen "A. Polaczeks Eftfl." til 1908, da broren Oscar Løberg overtok det og fortsatte til 1935. I Larvik etablerte Lunde atelier i Prindsegaden i 1871, og dette ble i 1872 overtatt av Andreas Hansen, mens han selv overtok et atelier nederst i Kongegaden som J. O. Løvaas hadde brukt. Det er usikkert hvor lenge Lunde fortsatte å fotografere i Vestfoldbyene, men det finnes bilder fra "Moss & Soon" datert 1890.

Virkested:
1858: Gjøvik
1871-1890: Larvik
1871-1890: Moss
1871-1890: Sandefjord
1871-1890: Skien
1871-1890: Son
1858-1872: Hamar; Østre Torv

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Ringsaker Blad Brumunddølen 30.01.1986
Ringsaker Blad 28.03.1989
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1871

-Id
1871
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007498

-Id
021036007498
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
D5E26957-8FB7-4E34-94F3-AE1363F0B640

-Id
D5E26957-8FB7-4E34-94F3-AE1363F0B640
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål