Assisted job opportunities Place holder

Tilrettelagt arbeidstilbud (norwegian bokmål), Tilrettelagd arbeidstilbod (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:17
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilrettelagt-arbeidstilbud
Label
Assisted job opportunities
English

Tilrettelagt arbeidstilbud
Norwegian bokmål

Tilrettelagd arbeidstilbod
Norwegian nynorsk

Not used label
Brukerstyrt personlig assistanse
Norwegian bokmål

Brukarstyrt personleg assistanse
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemmede og utviklingshemmede som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagt arbeid etter endt utdanning.
Norwegian bokmål

Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemma og utviklingshemma som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagd arbeid etter enda utdanning.
Norwegian nynorsk