Description
Åttakanoners skonerten sjösatt 1847. Även benämnd Aktiv, Actif med flera namn. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
04/12/2018 09:53:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/48bca4b1-15fb-41d9-ae13-06f8f00b21be | RDF/XML | JSON-LD
Name
ACTIV
Swedish

Alternative name
ACTIF
Swedish

AKTIF
Swedish

AKTIV
Swedish

Description
Åttakanoners skonerten sjösatt 1847. Även benämnd Aktiv, Actif med flera namn.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Skonerten Activ (även benämnd Aktiv, Actif med flera namn) sjösattes 1847 och bestyckades med två trepundskanoner och sex tolvpundiga karronader.

Den preussiske kommendören Gustaf Erik Hyltén-Cavallius tjänstgjorde som chef på Activ 1848.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 21,77 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
21,77
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 6,35 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,35
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Dybde [no]: 2,52 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
2,52
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Lengde [no]: 73,33 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
73,33
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 21,40 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
21,40
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Dybde [no]: 8,50 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
8,50
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Deplacement [sv]: 90 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
90
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
Besättning [sv]: 38 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
38
-Unit
Built
Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.

-Source
Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.
Swedish

Launched
17/11/1847
Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.

-Time
17/11/1847
-Source
Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.
Swedish
Decommissioned
1863
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 70.

-Time
1863
-Source
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 70.
Swedish
Scrapped
1866
Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.

-Time
1866
-Source
Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.
Swedish
Reference
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 70.
Swedish

Enl. "Anteckningar no. 1." Sid. 20. ÖH 1050.
Swedish

Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 169.
Swedish