Fee exemption card for health services Place holder

Frikort for helsetjenester (norwegian bokmål), Frikort for helsetenester (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:38
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/frikort-for-helsetjenester
Label
Fee exemption card for health services
English

Frikort for helsetjenester
Norwegian bokmål

Frikort for helsetenester
Norwegian nynorsk

Not used label
Egenandel
Norwegian bokmål

Frikort
Norwegian nynorsk

Egenandelstak
Norwegian bokmål

Eigendel
Norwegian nynorsk

Eigendelstak
Norwegian nynorsk

Frikort
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Den delen av en helsetjeneste man må betale selv. Summen blir fastsatt av Stortinget hvert år.
Norwegian bokmål

Den delen av ei helseteneste ein må betale sjølv. Summen blir fastsett av Stortinget kvart år.
Norwegian nynorsk