Braaten, Per (1893 - 1944) [no]

Braaten, Per (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:29
24/09/2022 07:34:56
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/46e0868f-28f4-4df4-af9f-77ee50a0ea67 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Braaten, Per
Norwegian bokmål

First name
Per
Norwegian bokmål

Last name
Braaten
Norwegian bokmål

Alternative name
Braathen, Per
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1893

-Time
1893
Death
1944

-Time
1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Gol 19.09.1893, død 26.09.1944. Sønn av fotograf Embrik T. B. og Henriette H. Olsgaard. G. 1917 m. Margit Viljugrein, datter av Syver A. V. og Ambjørg K. Tuv. Læretid hos faren og tanten Ingebjørg, og fra 1908-09 hos hoff-fotograf Anderson i Christiania. Mesterkurs Bergen 1930. Overtok i 1909 sammen med tanten farens atelier i Gol. I 1917 flyttet han til Voss hvor han kjøpte Joh. v. d. Fehrs atelier, etablert 1882. I 1920 kjøpte han også v. d. Fehrs hus, og oppga samme år at han hadde overtatt Peter W. Knops (fra Troms) fotograffirma på Voss, etablert 1913 (inkl. "Voss Tobakk & Konfektforretning"). I 1939 overtok han også Mimi Jansens forretning, etablert 1895 og hennes eiendom. Fra før 1920 var han i kompaniskap med Knut Viljugrein. Etter hans død i 1944 drev enken firmaet videre inntil det ble solgt til Ole Skredegaard i 1946. (Margit Tveito, Ål, opplyser at det var Braatens søster, Hjørdis, han overtok etter.) Bortsett fra Mimi Jansens arkiv ble alt ødelagt under tyskernes bombing i 1940, men hennes arkiv ble ødelagt ved en brann ca. 1958.

Virkested:
1909-1917: Ål i Hallingdal
1917-1944: Voss
1909-1917: Gol i Hallingdal

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Replaces
Braathen, Per (1893 - 1944) - Arkivert
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 (interfoliert utgave)Norske fotosamlinger, 1989Horda Tidend 08.01.1988. Skjema Voss Folkemuseum 25.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3772

-Id
3772
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005348

-Id
021036005348
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål