Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre första klassens pansarbåtar sjösatta 1896-1898. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42e181f3-70db-4422-bafe-b595e14f8ee0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Odenklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre första klassens pansarbåtar sjösatta 1896-1898.
Swedish

Type of vessel
Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish