Björck, Oscar (1860 - 1929) [sv]

Björck, Oscar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Oscar Björck, målare, professor vid Konsthögskolan 1898-1925. Saml. från Japan förvärvad genom byte, inv. 16.10. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/09/2021 11:18:38
03/12/2022 04:33:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/42bf296b-f32d-46f5-b1a4-bbb0400e70ef | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björck, Oscar
Swedish

First name
Oscar
Swedish

Last name
Björck
Swedish

Description
Oscar Björck, målare, professor vid Konsthögskolan 1898-1925. Saml. från Japan förvärvad genom byte, inv. 16.10. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1860

-Time
1860
Death
1929

-Time
1929
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Oscar Björck, målare, professor vid Konsthögskolan 1898-1925. Saml. från Japan förvärvad genom byte, inv. 16.10. /US

Swedish

Same as (internal)
Carlotta-SMVK
1015139

-Id
1015139
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460975
-Id
021037460975
-System
DigitaltMuseum