lampas

Other languages: diasper (norwegian bokmål), diasper (swedish), diasper (finnish), diasper (danish), lampas (french), diasper (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Speciell art av sidenvävnad, särskilt känd i Italien på 1200- och 1300-talen då benämnd "diasprum". Kan beskrivas som en slags dubbelvävnad, vars båda skikt har helt olika karaktär (den ena inslagseffekt, den andra varpeffekt), varav det ena ofta är sammanvävt med det andra, vanligen i mönsterpartierna. Se sammansatta vävnader. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4055ad7c-382b-4ad1-a532-9aa8b4d5290f | RDF/XML | JSON-LD
Label
lampas
English

diasper
Norwegian bokmål

diasper
Swedish

diasper
Finnish

diasper
Danish

lampas
French

diasper
German

Description
Speciell art av sidenvävnad, särskilt känd i Italien på 1200- och 1300-talen då benämnd "diasprum". Kan beskrivas som en slags dubbelvävnad, vars båda skikt har helt olika karaktär (den ena inslagseffekt, den andra varpeffekt), varav det ena ofta är sammanvävt med det andra, vanligen i mönsterpartierna. Se sammansatta vävnader.
Swedish

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish