L'Avenir (1908) [sv]

L'Avenir (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade barken L'Avenir ägdes av Gustaf Erikson 1931 - 1937. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/10/2019 07:57:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3fcd9923-8360-4001-9088-e7a1be0b7dd5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
L'Avenir
Swedish

Other name
Admiral Karpfanger 1937 1938

-Name
Admiral Karpfanger
Swedish

-Timespan
1937 1938
--Earliest time
1937
--Latest time
1938
Description
Fyrmastade barken L'Avenir ägdes av Gustaf Erikson 1931 - 1937.
Swedish

Technical description
3650 ton d.w. Dubbelbrammad med röjlar. Poop 170 fot, back 38 fot. Dubbelratt med kugghjul midskepps, reservskruv akterut. Ångpanna för spel och lastvinschar. Brass- och fallvinschar. Logement dels under backen, dels i poopen. Dubbeldäckad. Fyra lastluckor.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

L'Avenir byggdes som ett belgiskt skolfartyg. inköptes av Gustaf Erikson 1932. Barken insattes på vetetraden Australien - Europa. Under sommaruppehållet mellan australienseglingarna 1933 - 34 gjorde L'Avenir östersjökryssningar med betalande passagerare ombord. Vid ett tillfälle angjorde man Sandhamn och hade bland andra prominenta personer Norges kronprinsessa Märtha som gäst.
På seglingar till och från Australien togs även betalande passagerare. Den kända australiske tonsättaren Percy Grainger var med på en resa, vilket lär ha inspirerat honom till ett stämningsfullt stycke komponerat på sitt medhavda piano.
L'Avenir gjorde 1936-37 sin sista rundresa Europa - Australien och såldes 1937 till Tyskland. Hon blev nu skolskepp och fick namnet Admiral Karpfanger och insattes på sin gamla vetetrad. Den 8 februari 1938 avseglade fartyget från Port Germein i Spencergulfen under tysk flagga, med 22 mans befäl och befaret manskap. samt 40 kadetter ombord, destinerat till Falmouth för order. Någonstans på vägen över Stilla Oceanen försvann Admiral Karpfanger med man och allt. Det sista livstecknet var ett radioanrop den 12 mars, då positionen uppgavs till long Ost 172 grader lat Syd 55 grader söder om Nya Zeeland. Det har konstaterats att ovanligt stora mängder isberg detta år iakttagits på fartygens färdväg mellan Nya Zeeland och Kap Horn. Fartyget antogs i dålig sikt ha kolliderat med isberg eller kommit ur kurs och strandat emot klipporna nordväst om Kap Horn.

Swedish

Measurement
Antal master [sv]: 4

-Value
4
Bruttotonnasje [no]: 2754 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2754
Nettotonnasje [no]: 1871 nettoregisterton [sv]

-Value
1871
Längd över allt [sv]: 278'2 foot

-Value
278'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 44'8 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
44'8
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 26'2 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
26'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1908
Byggd av Rickmers i Bremerhaven.

-Time
1908
-Dating comment
Byggd av Rickmers i Bremerhaven.
Swedish
Wrecked
1938
Förlist på resa från Australien till Europa.

-Time
1938
-Dating comment
Förlist på resa från Australien till Europa.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1932 - 1936
--Earliest time
1932
--Latest time
1936
Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988), Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021178428060
-Id
021178428060
-System
DigitaltMuseum