kurerad information [sv]

Other languages: kurerad information (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:02:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3ec1feef-0910-4d09-9e5e-5343863e2b6d | RDF/XML | JSON-LD
Label
kurerad information
Swedish

Definition
information relevant för ett visst ämne eller intresseområde som valts ut och organiserats utifrån en större datamängd, med syfte att skapa mervärde, oftast riktat mot en specifik målgrupp
Swedish

Notation
Begreppet behövs för att särskilja rena databassökningar där användaren har tillgång till alla data i samlingen, anger sökord och väljer själv, från urval där medvetna val görs för att stödja en berättelse eller tema i likhet med en fysisk utställning. Möjligheten att skapa urval med hjälp av algoritmer och AI skapar ett mellanläge mellan kurerad och icke kurerad information där användaren bara delvis styr urvalet på egen hand. Skapandet av programmeringslogiken är med andra ord också en form av kurering.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
Svenska Akademiens ordböcker, Svensk ordbok - Kurera
Swedish