Ørnelund, Leif Krohn (1914 - 1992) [no]

Ørnelund, Leif Krohn (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:18:44
25/09/2021 03:12:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3e9811ea-581f-4a22-8c7b-10d5ee7b4558 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ørnelund, Leif Krohn
Norwegian bokmål

First name
Leif Krohn
Norwegian bokmål

Last name
Ørnelund
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1914

-Time
1914
Death
1992

-Time
1992
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Oslo 01.05.1914, død 1992. Sv.prøve 1938 i Skien. Håndv.brev 1942 i Oslo. Han begynte å arbeide hos Henriksen og Steen, deretter var han pressefotograf i Arbeiderbladet og i ukebladet Aktuell. Etablerte ALL-FOTO 15.8.1946 sammen med en kollega, men gikk etter en stund ut av firmaet og startet Fotograf Ørnelund A/S i Kristian Augustsgate i Oslo, et firma han drev frem til 1980.

Virkested:
1942-1950 ca.: Oslo; Teatergt. 1
1950 ca.-1980: Oslo, Kristian Augustsgate

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fotografisk tidsskrift 78(1992) : 6, s. 4 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3102

-Id
3102
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009395

-Id
021036009395
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
8430061E-F083-465B-BBF4-93229FB0F970

-Id
8430061E-F083-465B-BBF4-93229FB0F970
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål