Hellum, Gunnar (1944 - ) [no]

Hellum, Gunnar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:58
02/12/2023 00:08:56
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3bf3d5e4-a96a-4c3f-92b3-575298206ac1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hellum, Gunnar
Norwegian bokmål

First name
Gunnar
Norwegian bokmål

Last name
Hellum
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1944

-Time
1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 03.06.1944. Født i Espa, Stange i Hedmark. G. m. fotoassistent Valborg Gunda Helger, datter av Normann Helger, som er sønn av Nicolai Helgesen og Gunda Helgesen, fotografer i Bodø. Læretid 5 år hos Normann Helger og 2 år hos Knudsens Fotosenter, Oslo. Avlagt svenneprøve i Oslo 1967. Overtok 1.4.1968 Normann Helgers fotoforretning og atelier i Stange. Fotograf Helgers negativarkiv eksisterer i sin helhet, fra bedriftens start ca 1947 til 1968.

Virkested:
1968-0000: Stange

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Fotografi 1 (1968) : 9, s.38, 39
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1435

-Id
1435
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006447

-Id
021036006447
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål