Fleischer, Palle Rømer (1781 - 1851) [no]

Other languages: Fleischer, Palle Rømer (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:43:16
01/06/2024 07:07:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3b623fc2-454e-4291-aa8f-c50d1f04d4c6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fleischer, Palle Rømer
Norwegian bokmål

First name
Palle
Norwegian bokmål

Middle name
Rømer
Norwegian bokmål

Last name
Fleischer
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
25/10/1781 Moss (By) [no], , ,

-Time
25/10/1781
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
04/04/1851 Oslo (By) [no], , ,

-Time
04/04/1851
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære.

Da han møtte til riksforsamlingen, var han kompanisjef ved Norske Jægerkorps. Siden fortsatte han gradene oppover liketil han i 1835 ble
generaløytnant. Fra 1837 til 1848 var han statsråd for Armédepartementent. Han virket også en tid som Carl Johans adjutant.

På riksforsamlingen i 1814 sluttet han seg til unionspartiet. Han deltok ofte på sammenkomstene hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll jernverk, men var heller passiv i riksforsamlingens debatter. Bare den 5. mai, da spørsmålet om kongens rett til å regjere over flere riker kom opp, grep han ordet. At han gikk imot at kongen skulle ha denne retten, skyldtes ønsket om å forhindre en gjenforening med mark.

Norwegian bokmål

Occupation
offiser

-Occupation specification
offiser
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773945
-Id
021038773945
-System
DigitaltMuseum